sauna-1Každá země má v očích okolí vžité jisté stereotypy. Třeba pro Japonsko jsou typické sumo zápasy, pro Francii třeba sýr a víno. Co je typické pro Finsko? Samozřejmě, že finská sauna. Vždyť i po tomto státě ,,zdědila“ svůj název. A Finsko se rozhodlo tuto tradici potvrdit tím, že centrální knihovna v Helsinkách bude nabízet saunu přímo ve svých útrobách.
Na finských webových serverech je možno se dočíst, že po jistých neúspěších je tento projekt jedním z hlavních témat. Média nabízí několik možností, jak bude samotná sauna do knihovny vkomponována. Zřejmě nejschůdnější se jeví ta, kde provozní ředitel navrhuje, aby sauna byla mimo hlavní budovu, neboť se odhaduje, že návštěvnost mnohonásobně stoupne. Městský kulturní a knihovní výbor oznámil, že chce tuto první vzdělávací saunu jako jeden ze způsobů, jak propagovat finskou kulturu.
Otevření první knihovny se saunou je naplánováno na rok 2017 k příležitosti stého výročí nezávislosti skandinávského národa od sovětského Ruska.