Přemýšleli jste někdy nad tím, kdo se má v současném světě lépe? Ženy? Muži? Také máte dojem, že propast mezi oběma pohlavími se zvětšuje? Ačkoli by měla spíše zanikat… Vždyť přece platí rovnoprávnost! Všichni máme stejná práva a svobody bez ohledu na pohlaví. Ale myslíte si, že to tak skutečně je?

O mužích uvažujeme se samozřejmostí, zatímco ženy vůbec nebereme v úvahu. Když totiž celkově přemýšlíme o člověku, myslíme tím muže.

Možná vám otevře oči Caroline Criado Perez: napsala provokativní knihu s výstižným názvem Neviditelné ženy. Zabývá se genderovými rozdíly v naší společnosti, která je více či méně organizována muži – jenže bohužel zase jen pro muže.

Ukážu vám, jak často se tato předpojatost projevuje, jak hluboko je zakořeněná a jak zkresluje údaje, které považujeme za objektivní a které stále více ovládají naše životy. 

Všichni víme, že ženy mají nižší zastoupení ve vědě a v dalších důležitých oblastech. Proč to tak je? Asi i na tuto otázku sami naleznete odpověď: jsou limitovány svou rolí ve společnosti, která se utvářela tisíce let a zatím se příliš nezměnila. Co myslíte, nenastal čas zažité zvyky změnit a konečně dovolit ženám skutečně se podílet na utváření našeho světa?

Pokud chceme vytvořit svět, který by vyhovoval všem, potřebujeme k jeho utváření přizvat ženy.

Nebudu vám lhát, kniha je velmi sugestivní. Na druhou stranu je však v mnohém poučná. Asi každá žena si během čtení několikrát řekne, že v tomhle má tedy Caroline Criado Perez rozhodně pravdu. Jenže řeknou si to samé i muži? Kdo ví. Možná by si ji měli přečíst (nejen naši) vrcholní představitelé – i tady je totiž zastoupení žen mizerné. A tak se vlastně jen potvrzuje, že autorka má v mnoha věcech pravdu: důležitá rozhodnuti ohledně naší společnosti prostě dělají muži – a logicky opět pro sebe…

Ať už se na genderové rozdíly díváte jakkoli, myslím, že kniha Neviditelné ženy stojí za přečtení. Genderová nerovnost patří k aktuálním tématům, je třeba se mu věnovat. A mně se líbí, že autorka na tento problém nahlíží z mnoha různých úhlů pohledu. Vlastně jsem byla často až překvapená, na co všechno upozorňuje! A pozor: (na rozdíl od jiných) svá tvrzení podkládá daty! Jak jinak přesvědčit společnost, že tohle prostě není v pořádku? Změní se něco, když si knihu přečte dostatek lidí? Nevím. Ale před velkým skokem je třeba udělat několik malých krůčků – a právě o to se Caroline Criado Perez pokouší.

Ať už si o genderové (ne)rovnosti myslíte cokoli, autorce nelze upřít, že vše detailně propracovala. Její názory jsou smysluplné a podložené daty. Co víc chtít? Myslím, že během čtení každý narazí na několik tvrzení, která ho překvapí. A pokud jste si mysleli, že naše společnost je na dobré cestě ke genderové rovnosti, asi budete po dočtení pěkně zklamaní… A ženy nejspíš dokonce naštvané! I já jsem… Je smutné, jak to v současném světě (ne)funguje. Pokud vám osud žen není lhostejný, nenechte si knihu Neviditelné ženy ujít. Čím více budou autorčiny závěry rezonovat společností, tím lépe. Doufejme, že jednou se něco skutečně změní a ženy přestanou být neviditelné… Přece nemůžeme neustále zapomínat na polovinu lidstva!

Ukázka:

S podobně negativními reakcemi na přítomnost žen se setkáváme napříč všemi odvětvími kultury. Když jsem v roce 2013 usilovala o to, aby se na anglické bankovky vrátila nějaká slavná žena z historie, některé muže to tak pobouřilo, že ucítili naléhavé nutkání vyhrožovat mi znásilněním, zmrzačením, a dokonce i smrtí. Ne všichni mužští odpůrci mého úsilí samozřejmě zašli tak daleko, ale i z umírněnějších reakcí jsem cítila ukřivděnost. Vzpomínám si, jak si jeden muž stěžoval, že „ženy jsou teď přece všude!“. No, vzhledem k mému urputnému boji za to, aby se na bankovce objevila byť jen jediná žena, zjevně všude nejsou. Jeho názor však vypovídá o mnohém. Tito muži pohlížejí na sebemenší snahu o vyšší zastoupení žen jako na nerovnost. Pokud jde o ně, podmínky na hřišti už jsou vyrovnané, a fakt, že se celý tým skládá jen z mužů, odráží pouze jejich objektivní zásluhy.

Neviditelné ženy – Caroline Criado Perez. Brno: Host, 2024.

HOST-logo