Kniha je nazvána výstižně – Léto ve Vermontu. Je inspirována autorovým měsíčním pobytem u sestry ve výše zmíněném městě.