13153319_1182720431747539_1407140213_nCelý rok pracoval Ciro Marchetti na svém Tarotu snů, a protože u nás vychází už podruhé, je zřejmé, že mé tušení z prvního vydání se vyplnilo. Tohle je dílo, které se zapsalo to tarotových dějin jako jedno z nejlepších. Kdo viděl, potvrdí. Sama dodám, že mi přijde jako jedno z nejlehčích pro pochopení a vnímání. Pro zamilování se. Je to kniha, která se čte jako lyrická pohádka, ale jde pod kůži.

Lee Bursten každou kartu, ke které psal text, viděl nejprve v emailu. Sám říkal, že mu bylo hned jasné, že nebude třeba nějakých dalších návrhů. Oba si ve své spolupráci sedli. Společným jmenovatelem jejich díla jsou tzv. „plochy nálad“. Specifické označení, které měli oba dva na mysli, když tvořili. Ciro Marchetti výtvarně, Lee Bursten textovou formou. A plochy nálad jsou také tím, co se v nás vynořuje, když bdíme, spíme, když jsme na rozhraní obou tělesných stavů a stavů vědomí. Text, který v knize najdete, je na jednu stranu velmi čtivý až lyrický, na druhé straně tu je množství symbolů, množství až encyklopedických informací. Ty lze pobrat až na druhý, třetí nebo sto padesátý zátah, protože díky jejich množství potřebujete, aby vám karta vešla pod kůži. Aby vám situace vešla pod kůži.

Jen malinko lituji, že v druhém vydání je kniha Tarot snů jen v malém formátu. Ten velký, jako obyčejná knížka, jí slušel víc. Zasloužil si to. Na druhou stranu, když budu hledat výhody, tak tuhle menší knížečku si můžete vzít do kabelky a krátit si s ní čas třeba při čekání na vlak, u lékaře, na poště a tak podobně. Kabelkové formáty jsou především pro tarotové publikace opravdu skvělé, protože se tak můžete vzdělávat a zároveň duchovně uklidňovat v podstatě kdekoliv. A navíc, znáte kabalu? Na jejích principech udělal autor celou tuto karetní hru a jejími symboly pronikl do každé karty. Je to něžné a přívětivé uvedení do tohoto posvátného učení. Snad díky tomu dokáží tyto karty ukázat náš život v celé jeho šíři, jako strom života.

13101456_1182720388414210_816265811_n

Obrazy, které jsou prozíravé.

K obrazům na kartách lze jen těžko něco říci. Je to krása beze slov. Dá se do nich ponořit, vplout do nich. Na rozdíl od Zlatého tarotu, který autor také stvořil a který je bezesporu klasika nikterak se neodvracející od všech tvrdě tradičních tarotových sad, je Tarot snů příjemně rozostřen. Snad to dělá jemně rozostřené okolí nebo pohled člověka na kartě, snad je to jen dojem, který nikdo jiný než já nevidí. Ciro Marchetti říkal, že dbal na to, aby technická dokonalost karty nepřekryla emoce nebo vjemy a pocity. To se mu myslím povedlo. Na kartách najdete chybky, nedostatky nebo zdánlivě nedodělané detaily, ale přiznám se, nevšimla jsem si jich, dokud na tento fakt autor neupozornil. Do té doby jsem karty vnímala tak, jak je nejspíš zamýšlel. Na každé je něco, co vám upoutá pozornost a uchvátí vás. Vede tou intuitivní cestou mezi jednotlivými významy. Pronikavý pohled postavy, zářící mince na jiném místě, než je obvyklé, detail, pták letící nad hlavou, les, svítání nebo západ Slunce, touha proniknout dál, za okraj obrazu…

13153356_1182720325080883_2065634482_n

Rok práce… rok usilovné práce. Jak úchvatný to musel pro Cira Marchettiho být rok! Jak extatický to musel být rok i pro Lee Burstena!

Jak se s nimi vykládá?

Skvěle! Desítky výkladů, když připočtu karetní výklady i s první vydanou sadou, tak stovky výkladů a naprostá spokojenost. Vše je již popsáno výše, jsou to karty, které si vezmete do ruky každý den, nepotřebujete na ně nějakou zvláštně naladěnou atmosféru, i když se přiznám, že je obzvláště miluji ráno, těsně po probuzení.  Jsou lehce pochopitelné a tak – pro začátečníky jako dělané. Určitě se na ně podívejte, když na ně někde narazíte. Jsou jako z pohádek tisíce a jedné noci…

Ukázka

„Další výhodou tohoto tarotu je struktura, kterou sada tarotových karet má a jejíž absence je tak typická pro sny. Dvacet dva obrazů představuje hlavní síly a archetypy, které mění život a nelze jim odolat, následujících šestnáct znázorňuje typy osobnosti, způsoby jednání a vztahování se k okolí a dalších čtyřicet ukazuje „světlejší“ a „temnější“ chvíle našeho každodenního života. A konečně jsou tu vzorce, které můžeme najít mezi jednotlivými kartami…“

Ukázka z karty Věž

„Věž je ze zlata, což poukazuje na to, jak materialistická a zištná je naše mysl. Také zde vidíme, jak silný má sklon přeceňovat se, považovat se za nejvyšší, ale vůbec za jedinou hodnotu. Věž se zdá být bezpečná, tak jako se nám  naše myšlení a postoje jeví neotřesitelné. Ve skutečnosti však mohou být postaveny na velmi vratkých základech. Jsou výsledkem letitých nánosů, jimiž lze proniknout pouze intenzivním zkoumáním sebe sama nebo díky záblesku inspirace.

Právě to je obsahem karty: oslňující záblesk, který odhaluje, jaká je skutečná podstata našeho uvažování, postojů a pohledů na svět, totiž že jde o výtvor naší mysli postavený na chybných předpokladech.“

Ciro Marchetti, Lee Bursten – Tarot snů, Synergie Publishing SE, 2016, II. vydání.