Nejspíš si říkáte, něco ve smyslu, jaký je to sobecký a egocentrický název pro článek. Ale mohu vás ujistit, že v mém vztahu k literatuře a umění obecně přesně...
Continue Reading »