BOOK_by_FotunaDo kampaně s názvem Knihy bez DPH se přihlásilo přes 300 knihkupectví a další se neustále přihlašují. V těchto knihkupectvích si můžete na Světový den knihy a autorských práv koupit knihy se slevou 15%.  Do akce se také zapojila většina nakladatelství a distributorů, kteří s podílí na financování kampaně. Pro zákazníky je připravena řada reklamních materiálů, např. 120 000 záložek do knih, 72 000 tašek a sáčků, 7 000 placek a mnoho dalšího.

Cílem kampaně je snaha zařadit knihy do nově vytvořené třetí, snížené sazby DPH. Jde tedy o zdůvodnění veřejnosti, médiím i politikům, proč si knihy zaslouží nižší DPH. Zároveň je to jedna z možností, jak otevřít širší debatu o poslání knih a čtení vůbec. Osobní pozvání do knihkupectví zasílají pořadatelé kampaně každému poslanci, senátorovi a dalším ústavním činitelům a významným osobnostem.

Veškeré info najdete na oficiálních stránkách kampaně www.knihybezdph.cz .