250px-ShakespeareNelze říci, že by se Shakespeare narodil do nějak významné rodiny. Otec byl rukavičkářem a poměrně často se dostával do konfliktů se zákonem. Platil pokuty za to, že před svým domem trvale udržoval hnojiště a byl soudně stíhán za prodej vlny na černém trhu. O matce se toho příliš neví, snad jen to, že byla ze staré zemské rodiny.
Podrobnosti z Williamova mládí se dochovaly jen útržkovitě. V osmnácti letech se oženil s o osm let starší Anne Hethawayovou, která byla již v pokročilém stádiu těhotenství. O jeho životě v následujících sedmi letech existují různé spekulace. Traduje se, že pracoval jako písař, zahradník, kočí, tiskař, námořník či jako lichvář.
Na stránky dějin se William Shakespeare vrací roku 1952, kdy se o něm zmiňují v tisku, což vypovídá, že již v Londýně vydobyl jistý úspěch. V této době byly společností s nadšením přijaty hry Komedie plná omylů nebo Titus Andronicus, a to umožnilo Shakespearovi žít jako venkovský šlechtic, což byl odjakživa jeho cíl. Jelikož byl podle tehdejších měřítek skutečně zámožný, mohl si dovolit půjčovat své jmění ostatním. Ovšem na zaplacení svých pohledávek vždy bedlivě dohlížel – byl dokonce známý jako lichvář, který půjčuje přátelům v nouzi za vysoké úroky. Jednou tak jeho známý pronesl: ,,Když obchodujete s panem Shakespearem, buďte rádi, když se nevrátíte domů bez peněz.“ William byl také známý tím, že hnal dlužníky před soud, a to bez ohledu, o jak nízkou částku šlo.
Že byl Shakespeare tak trochu nemrava, to je bz debat. Napsal šestadvacet eroticky laděných sonetů dívce známé jako Černá dáma. Vědci se však dodnes přou o to, zda nebyl tento slavný umělec bisexuál. Našli totiž 126 dalších sonetů, které napsal muži označovanému jako Krásný mladík či Krásný pán. Jediné vydání Shakespearových sonetů, které vyšlo za jeho života, bylo věnované panu W. H. Poslední vůli Shakespeare odkázal svým mužským přátelům s tím, aby si za peníze zakoupili prsteny, které jim budou připomínat jejich blízká přátelství. Jednoho dne dokonce William Shakespeare zkazil svému příteli a herci romantickou schůzku s mladou dámou. Vyslechl si, jak ti dva plánují tajné setkání. Shakespeare nelenil a v dohodnutou dobu na daném místě se u dveří ohlásil pod domluvenou přezdívkou a jeho kamarád tak měl smůlu.
Shakespeare se děsil toho, že by jeho kosti mohly být ze země vykopány a pohozeny v márnici, což byla v té době běžná praxe. Proto dal svůj hrob proklít a napsat na něj následující epitaf: Zdrž se příteli, pro spásu boží, kopání pod kamenem, jenž tu ležíbuď požehnán, kdo prach můj nevyhostí, a ztracen ten, kdo mých se dotkne kostí. Někteří už navrhovali exhumaci jeho ostatků, aby měli lepší představu, jak William vypadal a aby prověřili historky, že byl pohřben se schránkou s nepublikovanou tvorbou. Prozatím však nikdo nesebral odvahu, aby se odvážil riskovat jeho prokletí.
William Shakespeare je považován za největšího spisovatele všech dob. Jeho literární styl se dá charakterizovat jako silně poetický a prošpikovaný obscénními a duchaplnými slovními hříčkami. Stejně výjimečné, jako byl sám Shakespeare, je i jeho úmrtí. Zemřel totiž ve stejný den, jako se narodil. Psalo se přesně 23. dubna 1616.