Na začátku letošního roku vydalo nakladatelství Cosmopolis historický román o odvážných ženách, které bojují za ženská práva. Někteří už možná tušíte, že mám na mysli první díl série Rebelky z Oxfordu nazvaný Jak svrhnout vévodu od americké spisovatelky Evie Dunmore. Od vydání již pár měsíců uplynulo, takže je možné říci, že čtenáři tuto knihu přijali velmi kladně. A není divu, i já jsem z příběhu odehrávajícím se v roce 1879 byla nadšená. Proto jsem se pustila i do druhého dílu: Jak zkrotit svůdníka. Co myslíte, dokázala autorka udržet laťku stejně vysoko?

Děj je tentokrát zasazen do roku 1880, časově tedy navazuje na předchozí díl. A z něj už také znáte i hlavní hrdinku! Tou tentokrát není nikdo jiný než lady Lucinda Tadburyová, vůdkyně hnutí za volební právo žen. Pokud jste první díl četli, jistě se mnou budete souhlasit, že už tehdy představovala poměrně důležitou postavu, které však nebylo dopřáno tolik prostoru, kolik by si zasloužila. Autorka to nyní napravila a my tak můžeme mnohem více proniknout do života této politické aktivistky. Určitě si vzpomenete, že Lucie vede válku proti zákonu o majetku vdaných žen. Nesouhlasí s tím, aby ženy ve svatební den přišly o veškeré své jmění ve prospěch manžela. Nechápe, proč by postavení mužů a žen ve společnosti mělo být tak rozdílné.

„Existovaly věci, které žena mohla dělat právě proto, že byla ženou, jako například omdlít kvůli sebemenšímu rozčarování, a existovaly věci, které z téhož důvodu dělat nemohla.“

Zákon o majetku vdaných žen je třeba pozměnit. Nebo úplně zrušit. A Lucie přišla na způsob, jak ve společnosti důrazněji prosadit své zájmy: chce odkoupit padesát procent nakladatelství London Print. Stala by se tak většinových vlastníkem (zbývajících padesát procento je rozděleno mezi dva spoluvlastníky) a jejím redakčním rozhodnutím by nestálo nic v cestě… Jenže existují lidé, kterým je trnem v oku, že žena s politickými názory a ambicemi jako Lucie se snaží získat většinový podíl v jednom zavedeném britském nakladatelství zaměřeném na vydávání ženských časopisů.

„Není nic neobvyklého, že má někdo více zájmů. Nic mi nebrání prosazovat ženská politická práva, a přesto se s nadšením chopit dobré obchodní příležitosti.“

Plány jí zkříží jeden z mocných mužů: Lord Ballentine – vzpomínáte si na něj? Jeho pověst ho předchází. Své dovednosti svůdníka předvedl i na Montgomeryho silvestrovském plese, tehdy si dovoloval na Annabelle. Tento nechvalně proslulý prostopášník je zvyklý, že po něm většina žen touží. Lucie ho velmi dobře zná. Jde totiž o bratrova starého přítele. Byl prokletím jejího dospívání. Šest let ji trápil chlípnými pohledy a přihlouplými žerty, které tolik nesnášela. A teď se s ním opět setkává. A vypadá to, že Tristan dobře ví, proč je Lucie tak odhodlaná získat podíl v nakladatelství. A pokud je jeho tušení správné, bude ji muset zastavit! Jak? Odkoupí akcie ostatních podílníků v nakladatelství a stane se jejím obchodním partnerem.

„Nepřeji si, aby měly ženy moc nad muži, ale nad sebou samými.“

Lucie je cílevědomá, tvrdohlavá, drzá a radikální žena vyznávající moderní názory. Někteří lidé jsou v její přítomnosti nervózní: představuje pro ně hrozbu a problémy. Nedokáže skrývat svou inteligenci a velmi často se dostává do potyčky s mužskou ješitností. Svůj život zasvětila věcem, které jiným připadají nesmyslné. A rozhodně v něm není místo pro muže lačnícího po její pozornosti. Jenže přesně takovým mužem je právě lord Ballentine! Dokáže si s ním poradit? Nebo mu i ona nakonec podlehne? Kdo vyhraje v bitvě mezi rozumem a citem?

Za sebe mohu říct, že i druhý díl je stejně skvělý jako první. Baví mě inteligentní humor, se kterým autorka pracuje. Nadále se věnuje stejnému tématu: rozebírá postavení žen ve společnosti. A přiznejme si jednu věc: práva žen a nedůvěra v ženské pohlaví je něčím, co společností dlouhodobě rezonuje a v určité míře je aktuální i dnes. I tentokrát budete hlavní hrdince fandit, aby dokázala ve světě plném mocných mužů prosadit své názory. Lucie a lord Ballentine jsou dokonalými protipóly – stejně tomu bylo v případě prvního dílu s Annabelle a vévodou z Montgomery. Dialogy plné sarkasmu jsou opět bravurní! Lucie má neskutečný postřeh a během vteřinky dokáže reagovat na jakýkoli lordův nejapný komentář. Zkrátka svému protivníkovi nezůstává nic dlužná! A jsem si jistá, že právě tohle se bude zejména ženám velice líbit. Ani tady nechybí politika, intriky, obchody a malicherné mocenské hry, které jsou zjemněny romantickou linkou.

I když se jedná o druhý díl série, troufnu si tvrdit, že je možné číst knihu i samostatně. Nicméně samozřejmě doporučuji začít prvním dílem. Jsem přesvědčena, že ať začnete kterýmkoli z nich, stejně si budete chtít přečíst oba. A i když se oba nesou v podobné duchu a mají toho hodně společného, hlavní hrdinové se postarají o to, že se rozhodně nebudete nudit! A pokud si sérii Rebelky z Oxfordu zamilujete stejně jako já, mám pro vás dobrou zprávu: můžete se těšit i na třetí pokračování.

Ukázka:

„Nehodlám s tebou podnikat.“
„Nebuď hloupá,“ napomenul ji mírně. „Musíš.“
„To tedy nemusím.“
Pokrčil rameny. „Tak to je škoda. Tvůj nápad s mými válečnými deníky se mi líbil. Ty vydáme jako další.“
Žaludek se jí stáhl hrůzou. Kéž by se s ním bývala nesešla u Blackwella. Proč to udělala? „Prodej mi svoje akcie,“ zašeptala.
„Proč bych to dělal? Právě jsem je získal.“
Naklonila se blíž. „Pokud ti jde o peníze, prodej mi je.“ Nějak by ty peníze sehnala, bez ohledu na to, jak obrovskou částku by žádal.
Tristan se opřel o stůl a zakroužil sklenkou. Tvářil se nesnesitelně lakonicky a nadřazeně. „Nemám zájem o jednorázovou sumu, princezno. Zato mám eminentní zájem na tom, aby si London Print udržel své zisky dlouhodobě.“
Zamračila se na něj a jeho úsměv se změnil v úšklebek. „Ale no tak,“ řekl. „Oba dva víme, že bez postranních úmyslů by sis morálně nezávadné ženské časopisy nikdy nekoupila. Pero je mocnější než meč a tak podobně, však to znáš. Týdeník Naše hrabství v tvých rukou? Co máš v plánu? Ženská práva a podobné skopičiny místo receptů na piškotové dorty? Ne. Chci mít kontrolu nad obsahem.“
Na čele jí vyrazil studený pot.
Vždyť všechno zničí.

Rebelky z Oxfordu: Jak zkrotit svůdníka – Evie Dunmore. Praha: Cosmopolis, 2022.